πίνακας αποδόσεων κινο

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

12* ΑΡΙΘΜΟΙ

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Αποδόσεις KINO

1.000.000

25.000

2.500

1.000

150

25

5

-

-

-

-

-

4

Αποδόσεις KINO BONUS

2.000.000

75.000

5.500

2.200

350

50

10

4

3,5

3

2,5

2

-

11* ΑΡΙΘΜΟΙ

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Αποδόσεις KINO

500.000

15.000

1.500

250

50

10

1

-

-

-

-

2

Αποδόσεις KINO BONUS

1.200.000

31.000

3.500

550

105

25

6

4

3

2,5

2

2

10* ΑΡΙΘΜΟΙ

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Αποδόσεις KINO

100.000

10.000

500

80

20

2

-

-

-

-

2

Αποδόσεις KINO BONUS

250.000

25.000

1.500

180

60

7


4

3

2,5

2

-

9* ΑΡΙΘΜΟΙ

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Αποδόσεις KINO

40.000

4.000

200

25

5

1

-

-

-

Αποδόσεις KINO BONUS

100.000

10.000

500

70

15


6

4

3

2

8 ΑΡΙΘΜΟΙ

8

7

6

5

4

3

2

1

Αποδόσεις KINO

15.000

1.000

50

10

2

-

-

-

Αποδόσεις KINO BONUS

40.000

3.000

200

30

7

4

3

2

7 ΑΡΙΘΜΟΙ

7

6

5

4

3

2

1

Αποδόσεις KINO

5.000

100

20

3

1

-

-

Αποδόσεις KINO BONUS

15.000

400

80

13

8

3

2

6 ΑΡΙΘΜΟΙ

6

5

4

3

2

1

Αποδόσεις KINO

1.600

50

7

1

-

-

Αποδόσεις KINO BONUS

4.100

300

27

9

3

2

5 ΑΡΙΘΜΟΙ

5

4

3

2

1

Αποδόσεις KINO

450

20

2

-

-

Αποδόσεις KINO BONUS

1.350

90

17

5

3

4 ΑΡΙΘΜΟΙ

4

3

2

1

Αποδόσεις KINO

100

4

1

-

Αποδόσεις KINO BONUS

600

24

8

5

3 ΑΡΙΘΜΟΙ

3

2

1

Αποδόσεις KINO

25

2,5

-

Αποδόσεις KINO BONUS

175

18

8

2 ΑΡΙΘΜΟΙ

2

1

Αποδόσεις KINO

5

1

Αποδόσεις KINO BONUS

70

16

1 ΑΡΙΘΜΟΙ

1

Αποδόσεις KINO

2,5

Αποδόσεις KINO BONUS

52,5

Σχετικά με τον πίνακα αποδόσεων του Kino

Το κίνο βασίζεται στο σύστημα αποδόσεων. Μπορείτε να παίξετε από 1 έως 12 αριθμούς στο κίνο με ελάχιστο ποντάρισμα τα 50 λεπτά. Ανάλογα με το πόσους αριθμούς πετυχαίνετε ή αν έχετε βάλει kino bonus, ανάλογη θα είναι και η πληρωμή σας.

Για παράδειγμα, αν ποντάρετε 50 λεπτά και παίξετε σύστημα 7 αριθμών, από τους οποίους πετύχετε τους 5, θα κερδίσετε 5 ευρώ. Αν στο ίδιο δελτίο είχατε βάλει και κίνο bonus, τότε θα κερδίσετε 15 ευρώ. Αν το ίδιο δελτίο το είχατε παίξει με 1 ευρώ, τότε τα κέρδη θα διπλασιάζονταν και ούτω καθεξής.

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα αποδόσεων πιο αναλυτικά εδώ.