Κατεστραμμένο λαχείο

Η κατάσταση θα εξαρτηθεί από τη ζημιά στο εισιτήριο. Εάν είναι ελαφρώς κατεστραμμένο, δεν θα υπάρξουν επιπλοκές. Εξακολουθεί να ισχύει 100% και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως οποιοδήποτε άλλο, κανονικό εισιτήριο.

Εάν ένα εισιτήριο έχει υποστεί ζημιά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η εμφάνιση της υπογραφής ή των αριθμών ή και των δύο, θα έχετε 30 ημέρες για να υποβάλετε ένσταση. Λάβετε υπόψη ότι ίσως χρειαστεί να παράσχετε λεπτομέρειες σχετικά με το όνομα, την ώρα και την ημερομηνία, τους αριθμούς και πολλά άλλα, εάν χρειαστεί σχετικά με το κατεστραμμένο εισιτήριο. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε την ημερομηνία κατά την οποία κέρδισε το βραβείο.

Πώς να διεκδικήσετε τα βραβεία

Ακόμα κι αν το εισιτήριό σας είναι κατεστραμμένο, ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε μια έγκυρη αξίωση υποβάλλοντας ένσταση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κλήρωσης.

Θα πρέπει να παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία όπου αγοράστηκε το εισιτήριο.
  • Ημερομηνία του παιχνιδιού και της κλήρωσης, για τα οποία αγοράστηκε το εισιτήριο
  • Ημερομηνία που πιστεύετε ότι κέρδισε ένα βραβείο
  • Πόσες καταχωρήσεις αγοράσατε και τους αριθμούς που περιλαμβάνονται σε κάθε μία
  • Πώς νομίζετε ότι καταστράφηκε το εισιτήριο