Κανόνες παιχνιδιού

Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι εξαιρετικά απλοί. Θα χρειαστεί να αγοράσετε ένα εισιτήριο και να σημειώσετε μεταξύ 1 και 20 αριθμών, ανάλογα με τον πάροχο. Μόλις ολοκληρωθεί, το εισιτήριό σας θα σαρωθεί και θα κάνετε την πληρωμή για το προαναφερθέν εισιτήριο. Συνήθως είναι περίπου 1$.

Ένας παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει όσα εισιτήρια προτιμά, αλλά οι αριθμοί δεν μπορούν να συνδυαστούν. Δεν επιτρέπεται η επισήμανση περισσότερων αριθμών από τον καθορισμένο. Δεν μπορεί να δοθεί εισιτήριο σε άλλο άτομο και να εξαργυρωθεί.

Κάθε αριθμός στο εισιτήριο πρέπει να φέρει σαφή σήμανση και να είναι ορατός. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση της σήμανσης και ενδέχεται να λάβετε μη έγκυρο εισιτήριο.