Κανόνες παιχνιδιού

Κανόνες παιχνιδιού

Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι εξαιρετικά απλοί. Θα χρειαστεί να αγοράσετε ένα δελτίο και να σημειώσετε από 1 έως και 20 αριθμούς, ανάλογα με τον πάροχο. Μόλις τελειώσετε, το δελτίο σας θα σαρωθεί και θα πληρώσετε για το προαναφερθέν δελτίο. Συνήθως, το κόστος είναι περίπου 1$.

Ένας παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει όσα δελτία προτιμά, αλλά οι αριθμοί δεν μπορούν να συνδυαστούν. Δεν επιτρέπεται η επισήμανση περισσότερων αριθμών από τον καθορισμένο. Δεν μπορεί να δοθεί δελτίο σε άλλο άτομο και να εξαργυρωθεί.

Κάθε αριθμός στο δελτίο πρέπει να φέρει σαφή σήμανση και να είναι ορατός. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση της σήμανσης και ενδέχεται να λάβετε μη έγκυρο δελτίο.